Szkolny pocisk rakietowy W-755

Szkolny pocisk rakietowy (ekwiwalent gabarytowo-masowy pocisku) W-755 systemu S-75M Wołchow.

Wyprodukowany w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia w Grudziądzu i dostarczony do 25. dywizjonu rakietowego OP około 1965 r. Służył do treningu załóg w załadunku rakiet na Samochód Transportowo-Załadowczy (STZ) i dalej na wyrzutnię w początkowym okresie funkcjonowania jednostki w Dąbrówce. W rezultacie dostaw typowych rakiet szkolnych z ZSRR oraz negatywnej oceny przydatności w szkoleniu (m.in. złe wyważenie), po krótkim okresie użytkowania wycofany z użycia, a następnie ukryty na terenie jednostki rakietowej w Dąbrówce.

Po kilkudziesięciu latach spoczywania w ziemi, szkolny pocisk został wydobyty w 2019 roku.