BRDM-2

Radziecki pływający opancerzony samochód rozpoznawczy BRDM-2 (Bronirowannaja Razwiedywatielno-Dozornaja Maszina-2). Do uzbrojenia Wojska Polskiego wprowadzony w 2. połowie lat 60. XX wieku. W 2019 r. po 50 latach służby w jednostkach nadal znajduje się ponad 200 pojazdów tego typu.