Radar artyleryjski SON-4

Radar artyleryjski SON-4 (SON – stancja orudijnoj nawodki / stacja naprowadzania armat) to pierwszy radar produkowany w Polsce. Wytwarzany na licencji radzieckiej, był dość wierną kopią amerykańskiego radaru SCR-584, którego dokumentację w końcowym okresie wojny USA przekazały ZSRR, wtedy jeszcze swojemu sojusznikowi w walce z III Rzeszą. SCR-584 został opracowany przez naukowców amerykańskich, we współpracy z Brytyjczykami na początku lat 40. W tym czasie osamotniona Wielka Brytania potrzebowała radaru w celu skuteczniejszej obrony przed nalotami Luftwaffe, a wkrótce także przed jeszcze większym zagrożeniem – bombami latającymi V-1. Opracowany w szybkim tempie SCR-584, okazał się jednym z największych osiągnięć technicznych II wojny światowej. O jego skuteczności świadczy porównanie: aby zestrzelić V-1 należało wystrzelić średnio 2800 pociskow kal. 90 mm, po zastosowaniu radaru i wyposażeniu artylerii przeciwlotniczej w radiowe zapalniki zbliżeniowe – już tylko 156 pocisków (18 razy mniej!). Do końca wojny wyprodukowano ok. 700 radarów SCR-584, z czego kilkaset dostarczono do Wielkiej Brytanii, co pozwoliło utworzyć skuteczny system obrony przed nalotami samolotów i bomb latających V-1. Na podstawie dokumentacji przekazanej Rosjanom w końcu lat 40. powstał radziecki SON-4, a już w 1953 roku licencję dostarczono także Polsce. Warszawskie Zakłady Radiowe (WZR Rawar) w latach 1956-58 wyprodukowały 31 radarów SON-4. Początkowo przeznaczone zostały do kierowania ogniem baterii 85 mm armat plot wz.39, a następnie również dla nowocześniejszych 57 mm armat plot S-60 w Dywizjach Artylerii Przeciwlotniczej oraz DA Obrony Przeciwlotniczej.

Przeznaczenie SON-4: przechwytwanie i mierzenie współrzędnych celu powietrznego i podawanie tych danych do centralnego przelicznika artyleryjskiego PUAZO w bateriach armat przeciwlotniczych.

Dane techniczne:

Dlugość fal: zakres centymetrowy

Szerokość wiązki: 3,5 – 4,6˚

Moc impulsu: 250 kW

Zasięg przy poszukiwaniu: 55 km, przy automatycznym śledzeniu celu: 35 km

Pułap: 4000 m

Dokładność wskazania celu w odległości: 20 m / w pomiarze kąta: 0,06˚- 0,16˚