Defilada Zwycięstwa – Gdańsk, 11 maja 2019

11 maja mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Defiladzie Zwycięstwa w Gdańsku, która była podsumowaniem programu Wiosna Patriotów. Celem akcji była promocja wartości patriotycznych wśród mieszkańców Pomorza. Z naszej strony w defiladzie udział wzięły 3 pojazdy Powstańców Warszawskich – rekonstrukcja Pantery (jako czołg Magda – Pudel), OT-810 w barwach powstańczego Szarego Wilka oraz Kubelwagen.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

Zdjęcia: Karol Makurat (Dziennik Bałtycki), Jacek Klejment (Radio Gdańsk) i Michał Wróbel.