WSK M06 Z2

Produkowana w latach 1959-1964 rozwinięta...