Zielony Poligon dla LOM Spartakus

W dniach 12 – 14 czerwca 2017 r. Strzelcy z Obwodu Pomorskiego Związku Strzeleckiego ,,Strzelec” przy pomocy Strzelców z JS 1405 Warszawa, dzięki współpracy z Muzeum Techniki Wojskowej „GRYF” w Dąbrówce oraz z Muzeum Saperskim Explosive, zorganizowali obóz szkoleniowy ,,Zielony Poligon – Dąbrówka 2017” dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego Spartakus z Gdańska, z którym współpracuje Obwód Pomorski ZS”S”. Strzelcy w ramach obozu przeprowadzili szereg szkoleń podstawowych z wiedzy ogólnowojskowej dla młodych kadetów z LOM.