Spotkanie grup rekonstrukcyjnych

Centrum Rekonstrukcji Historycznych (w organizacji) przy Muzeum Techniki Wojskowej GRYF

zaprasza w dniach 21-22 października 2017 r. na spotkanie koleżeńskie.

Celem spotkania jest:
 • Integracja Grup Rekonstrukcji Historycznych dalej zwanych jako GRH
 • Wymiana doświadczeń celem podnoszenia jakości działań odtworzeniowych GRH
 • Dyskusja o problemach i aspektach prawnych dotyczących GRH
 • Omówienie możliwości dofinansowania z budżetu centralnego działalności GRH oraz problemach z tym związanych.
 • Prezentacja potencjału naszego centrum z wykorzystaniem:
 1. Strzelnicy bojowej na 100 i 50m.
 2. Pojazdów, czołgów oraz broni historycznej.
 3. Pola do inscenizacji batalistycznej
 4. Bazy hotelowo – gastronomicznej.
Prosimy o oddelegowanie z waszej grupy 2 osób celem reprezentacji na spotkaniu. Uczestnictwo jest bezpłatne.
Rejestracja do dnia 9.10.2017 r. wyłącznie poprzez e-mail: crh.eu@outlook.com
Dodatkowe informacje pod nr tel. 507 545 427 (Grzegorz)
Zwracamy się z prośbą o zastanowienie się, się czy w waszej grupie są kandydaci na instruktorów w zakresie:
 • Musztry
 • Komend bojowych (szczególnie w językach obcych)
 • Gry aktorskiej
 • Konsultantów do spraw umundurowania i wyposażenia.
Centrum posiada instruktora do nauki prowadzenia pojazdów zabytkowych, czołgu, posługiwania się bronią, pirotechniki oraz pierwszej pomocy.
Przyjęcie wspólnego frontu przed decydentami, może pokazać ruch rekonstruktorski w dużo lepszym świetle.
PLAN SPOTKANIA
Sobota
10:00                Zakwaterowanie
10:30                Zwiedzanie muzeum
12:30                Przerwa kawowa
13:00                Zwiedzanie pola inscenizacji batalistycznych i strzelnicy
15:30                Obiad
17:00                Wystąpienie dotyczące:
1) Możliwości dofinansowania działalności GRH, w tym imprez historycznych z budżetu centralnego i problemów z  tym związanych.
2) Dyskusja nad możliwością dokształcania się członków GRH w dziedzinach bezpieczeństwa na inscenizacjach.
3) Dyskusja na temat realizacji produkcji filmowej z udziałem GRH z wykorzystaniem naszego potencjału.
20:30                Kolacja przy grillu
Niedziela
10:00                Śniadanie
11:00                Dyskusje panelowe
14:00                Obiad