Informacja o zbiórce na rzecz pomocy rodzinom z Ukrainy uciekającym przed wojną

Jako Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf” jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Państwa zaangażowania w pomoc dla osób, które teraz najbardziej tego potrzebują. Bardzo dziękujemy. Dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani przekazaniem dobrowolnych wpłat na rzecz przyjętych przez nas uchodźców z Ukrainy podajemy numer konta bankowego. Zebrane w ten sposób środki posłużą do zaspokojenia ich dodatkowych potrzeb – odnośnie zapewnienia podstawowych potrzeb samorząd deklaruje pomoc.
32 8309 0000 0079 4934 2000 0020