II Forum przedstawicieli muzeów i grup rekonstrukcyjnych działających na rzecz obronności państwa

W dniach od 12 do 14 maja 2017 roku w Zamościu i Dęblinie odbyło się II Forum przedstawicieli muzeów i grup rekonstrukcyjnych działających na rzecz podtrzymywania, pielęgnowania i upowszechniania tradycji orężnych oraz edukacji obronnej społeczeństwa. Spotkanie organizowane przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej było kolejną okazją do zapoznania się i integracji oraz wymiany doświadczeń środowiska muzealników wojskowych oraz organizacji pozarządowych. Gościem honorowym forum był sekretarz stanu MON Michał Dworczyk. Konferencja była także okazją do zaprezentowania zbiorów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a jednym z elementów Forum była również podróż historyczno-wojskowa szlakiem chwały oręża polskiego – Dęblin – Zamość – Lwów.

http://zamosc.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/zamosc-ii-forum-przedstawicieli-muzeow-oraz-grup,4115894,artgal,25360462,t,id,tm,zid.html

http://www.zamojska.pl/kat-154,a,1039,ii-forum-przedstawicieli-muzeow.html