I kurs piechoty – Pomorska Obrona Narodowa

 W dniach 19 – 20 maja 2018 r. w Muzeum Techniki Wojskowej GRYF odbył się I Kurs Piechoty organizowany przez stowarzyszenia Pomorska Obrona Narodowa i ObronaNarodowa.pl. Kurs, w którym brało udział 28 uczestników odbywających ćwiczenia był kolejnym ze szkoleń II etapu organizowanym przez oddziały terenowe stowarzyszenia, co jest efektem decentralizacji szkoleń i tworzenia regionalnych ośrodków szkolenia.
Szkolenie tradycyjnie składało się z części kursowej, wykładu oraz egzaminu.

Zdj.: https://www.facebook.com/PomorskaON/?hc_ref=ARQe3M5vfpRHgNsCQwjI9VV5fei7NGStAP-pnonQnKVKzgfxeoW9L2l4GngtxpInHiY&fref=nf